Resultaten

Je kiest voor een goede school!

Goede onderwijskwaliteit

Het Oosterlicht scoort, jaar in jaar uit. De inspectie van het onderwijs geeft onze onderwijskwaliteit op alle afdeling een goed. De examenresultaten zijn uitstekend en behoren tot de beste in onze regio.

Tevredenheidsonderzoeken, die wij geregeld onder leerlingen, ouders en medewerkers laten doen, bevestigen hun tevredenheid over onze school. Ze voelen zich gewaardeerd en veilig.

Examenresultaten

Slagingspercentages Oosterlicht Vianen 2023
100% vmbo basis beroepsgerichte leerweg
  96% vmbo kader beroepsgerichte leerweg 
  89% vmbo theoretische leerweg
  52% havo

Goede resultaten in het nieuws

Het Oosterlicht College Vianen behoort tot de best presterende scholen in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van RTL. Bekijk het artikel en de uitzendingen, dan weet je precies hoe het zit.

RTL-onderzoek en tv-uitzendingen


Kwaliteitszorg

Het Oosterlicht voert beleid op kwaliteitszorg. Wij bewaken nauwkeurig de kwaliteit van het goede onderwijs op onze school. Het focussen op opbrengstgericht werken, waarborgt de onderwijsresultaten waar wij zo trots op zijn.

Op onze school gaat het om meer dan ervoor te zorgen dat de leerlingen mooie cijfers halen. We drukken kwaliteit ook uit in sfeer, plezier, aantrekkelijke activiteiten en het bijdragen aan persoonsvorming.

Kwaliteitszorg betekent voor ons ook: kijken naar de toekomst. We spelen hier op in door eigentijds en actueel onderwijs te geven. Daarbij horen ook de vaardigheden die leerlingen nodig hebben.

We peilen of we de goede dingen doen en of we die goed doen. Dat doen we samen met leerlingen, ouders/verzorgers en onze medewerkers

Kijk en vergelijk

Op www.scholenopdekaart.nl staan onze resultaten en nog veel meer informatie over het Oosterlicht Vianen.

banner-logo-sodk1-s.png