Missie, visie en identiteit

Kernwaarden geven richting

Onze missie
Het Oosterlicht College is een brede school met de zekerheid van goed onderwijs vanuit een open christelijke levenshouding. Persoonsvorming vinden wij belangrijk. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn. We behalen hoge onderwijsresultaten.

Onze visie
Leerlingen krijgen kansen. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend. We streven hierbij naar excellentie: we moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent en bieden leerlingen de geborgenheid om zichzelf te ontwikkelen. We hechten veel belang aan creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren.

Onze kernwaarden:

Vertrouwen

Wij kennen elkaar
Je krijgt de ruimte
Doen wat we beloven
Stimuleert creativiteit en prestaties
Hulp van leerlingen en medewerkers

Samenwerking

Alle opleidingen in één gebouw
Tussen vakken, maakt leren uitdagend
Actief en samenwerkend leren motiveert
Met ROC's, hbo's, sport- en cultuurnetwerken en andere (buitenlandse) scholen

Kwaliteit

Leren op jouw niveau
Goede examenresultaten
Uitdagend en goed onderwijs
Begeleiding en zorg waar nodig
Inspectieoordeel: voldoendes en hoger

Respect

Blijf nadenken en praten
Onze basis is de goede sfeer
Aandacht en zorg voor elkaar
Veilige en vriendelijke leeromgeving
Welkom ongeacht godsdienst,
politieke of sociale achtergrond

Ambitie

Fouten maken mag
Wees trots op je prestaties
Blijf jezelf, wij helpen je daarbij
Voor jezelf en anderen opkomen
Ambitie vergt durf
Kiezen is durven!


Onze identiteit
De basis van ons christelijk handelen is respect en zorg voor elkaar. Iedereen op deze school wil dat respect en die zorg voor elkaar beleven en uitdragen. We zoeken naar verbinding. Elke leerling is welkom, ongeacht zijn of haar godsdienstige, politieke of sociale achtergrond. Zo ontstaat en groeit een sociale, vriendelijke en veilige leefomgeving. De dagopening vormt een bezinningsmoment. De viering van christelijke feestdagen maakt onderdeel uit van onze identiteit. Daarnaast bieden wij het vak levensbeschouwing/godsdienst. Nadenken en praten over zingeving vormt de basis van onze manier van werken.