Exameninfo

Info voor leerlingen (en ouders)

Exameninfo

Het examen bestaat uit twee delen:

  • het schoolexamen (SE)
  • het centraal eindexamen (CE)

Het schoolexamen start al in de klas voorafgaand aan de eindexamenklas en is omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De resultaten tellen mee voor het rapport en als onderdeel van het centraal eindexamen (CE) in het laatste jaar.

Leerlingen ontvangen een PTA-boekje met daarin een planning en belangrijke info. Info over het eindexamen en de eindexamentrainingen die wij op school of via school aanbieden, ontvangen zij via Magister.

Centraal Schriftelijk Examen

Het rooster van  het Centraal Examen van vmbo tl en havo is bekend en via onderstaande button te bekijken.

Examenrooster vmbo tl en havo 2022

Het rooster van het Centraal Digitaal Examen BBL en KBL is bekend en via onderstaande button te bekijken.

Examenrooster vmbo basis en kader 2022

Meer informatie over het examen is te vinden in de exameninstructieboekjes. 

Exameninstructieboekje 2022 vmbo basis en kader

Exameninstructieboekje 2022 vmbo tl

Exameninstructieboekje 2022 havo

Profielwerkstuk (PWS)

In je examenjaar maak je op vmbo tl en havo 5 een profielwerkstuk (PWS). Het telt mee voor je eindexamen. Je staat er niet alleen voor; een vaste leraar begeleid je.

Ouders/verzorgers krijgen informatie over toetsing en examenzaken op de ouderavonden die wij hiervoor organiseren. U wordt hiervoor uitgenodigd via e-mail.

PTA

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting, de schoolexamens die al starten in het leerjaar vóór het examenjaar. Leerlingen ontvangen op school een PTA-boekje met daarin een planning, wat er wordt getoetst en belangrijke info.

PTA-boekjes 2021 - 2022:  

PTA boekje havo 5 - versie 4

PTA boekje havo 4 - versie 4

PTA boekje tl 4 versie 2

PTA boekje vmbo kader 4

PTA boekje vmbo basis 4

PTA boekje tl 3 versie 3

PTA boekje vmbo kader 3

PTA boekje vmbo basis 3

 

 

Examen: documenten & info

Belangrijke documenten over (eind)examens:

Examenreglement 2021 - 2022

Oosterlicht-examensecretaris:

Examencommissie:

Deze commissie bestaat uit de examensecretarissen en de afdelingsleiders.
vmbo bk: dhr. R. Last 
vmbo tl: dhr. A. Bergmans
havo: mw. J. Kuiperij

Vervolgopleidingen en beroepskeuze

Onze decaan geeft specifieke info over vervolgopleidingen en beroepskeuze. Voor meer info: klik hier