Organisatie

Zo is het Oosterlicht georganiseerd

Het Oosterlicht College is een brede christelijke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Wij hebben twee locaties, één in Vianen en één in Nieuwegein.

  • In Vianen volgen ca. 800 leerlingen een vmbo-  en havo-opleiding. Daarnaast kan de leerling de eerste twee jaar een atheneum-opleiding volgen. 
  • In Nieuwegein volgen ca. 1700 leerlingen de vmbo-, havo-, atheneum- of gymnasiumopleiding.
kansen-en-zekerheden-in-jpg.jpg

Organisatiestructuur

De schoolleiding geeft leiding aan de afdelingsleiders en ondersteunende medewerkers en is algemeen eindverantwoordelijk.

De schoolleiding wordt gevormd door:

  • Mw. L. van den Broek, directeur Oosterlicht Vianen

Voor ouders en leerlingen zijn de mentoren, leraren, coördinatoren leerlingzaken en dan de afdelingsleider eerste aanspreekpunt.

Kleinschalig

Ons schoolgebouw is compact met op elke verdieping een logische indeling en heldere bewegwijzering.

Je voelt je snel vertrouwd in het gebouw en weet binnen de kortste keren goed de weg.

Door de open structuur en de manier waarop de school is ingedeeld, is het veilig, sfeervol en overzichtelijk.

Filmpje gebouwimpressie OCV

Onze organisatie staat voor

Bij ons krijgt elk leerling de kans om te excelleren. In een taal, een zaak- of betà-vak of op het gebied van sport, creativiteit of cultuur. Ook talenten als organiseren, samenwerken en ondernemen worden gezien en gestimuleerd. Een veilige en kleinschalige leeromgeving is een van de zekerheden die maakt dat onze leerlingen daadwerkelijk kunnen en durven te groeien.

Ons schoolgebouw en onze organisatie is op deze uitgangspunten ingericht.

Unieke brede school

Uniek is dat wij de enige brede school in de regio zijn. Dit betekent dat wij alle schooltypes onder één dak hebben. Onze leerlingen kunnen dus zonder veel problemen van de ene naar de andere afdeling of locatie van het Oosterlicht overstappen.

Groepsgrootte klassen

We streven ernaar klassen niet groter te maken dan 30 leerlingen. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

Klas 1 en 2 basis/kader/tl 26
Voor klas 3 en 4 vmbo basis en kader 24

Schoolplan 2017-2021

Onze school heeft een schoolplan; een plan voor vier jaar van waaruit wij systematisch de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en maatregelen nemen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren.

Wij presenteren de kernpunten uit ons schoolplan in een poster, die wij ook graag met u delen: klik hier.

knipsel-poster-schoolplan-2017-2021.jpg

Schoolveiligheidsplan

Ons beleid met betrekking tot de veiligheid is vastgelegd in het Schoolveiligheidsplan. Klik hier

Gouden Schoolkantine Schaal

Het Oosterlicht heeft sinds 2021 een gouden(!) Schoolkantine Schaal. Dit betekent dat onze schoolkantine gezond is ingericht en voldoet aan de Richtlijn Eetomgeving voor Scholen. Daarmee komen wij tegemoet aan de wens van ouders/verzorgers en leerlingen. Uit gedragskundige onderzoeken blijkt dat kantinebezoekers vaker verstandig kiezen als het aanbod vooral uit gezonde producten bestaat. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. Ook tijdens schoolevenementen presenteert het Oosterlicht voornamelijk gezonde snacks.

Ieder jaar brengt het Voedingscentrum het aanbod en de uitstraling van onze schoolkantine in kaart met de Kantinescan en rapporteert is nauwe samenwerking met de cateraar de uitkomsten aan onze schoolleiding. 

De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken. Het Oosterlicht heeft een eigen watertap op de begane grond van de school.

Voor meer informatie:

Voedingsbeleid volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen

www.voedingscentrum.nl

Kansen & Zekerheden. Dat is het Oosterlicht


Kansen en zekerheden; daarmee zorgen wij dat al onze leerlingen tot hun recht komen, zich maximaal kunnen ontwikkelen én een fijne schooltijd hebben.

kansen-en-zekerheden-in-jpg.jpg