Organisatie

Zo is het Oosterlicht georganiseerd

Het Oosterlicht College Vianen is een brede christelijke scholengemeenschap voor atheneum, havo en vmbo. 

Bij ons volgen ca. 800 leerlingen een vmbo-  en havo-opleiding. Daarnaast kan de leerling de eerste twee jaar een atheneum-opleiding volgen. 

ocv-stempel-pay-off-rgb-1.jpg

Organisatiestructuur

De directeur, Liesbeth van den Broek, geeft leiding aan de afdelingsleiders en ondersteunende medewerkers en is algemeen eindverantwoordelijk. 

Voor ouders en leerlingen zijn de mentoren, leraren, coördinatoren leerlingzaken en dan de afdelingsleider eerste aanspreekpunt.

Kleinschalige school

Ons schoolgebouw is compact met op elke verdieping een logische indeling en heldere bewegwijzering.
Je voelt je snel vertrouwd in het gebouw en weet binnen de kortste keren goed de weg. Door de open structuur en de manier waarop de school is ingedeeld, is het veilig, sfeervol en overzichtelijk. Bij ons telt iedere leerling. 

 

Waar onze organisatie voor staat

Bij ons krijgt elk leerling de kans om te excelleren. In een taal, een zaak- of betà-vak of op het gebied van sport, creativiteit of cultuur. Ook talenten als organiseren, samenwerken en ondernemen worden gezien en gestimuleerd. Een veilige en kleinschalige leeromgeving is een van de zekerheden die maakt dat onze leerlingen daadwerkelijk kunnen en durven te groeien.

Ons schoolgebouw en onze organisatie is op deze uitgangspunten ingericht.

Unieke brede school

Het Oosterlicht College Vianen is uniek, want wij zijn de enige brede school in de regio. Dit betekent dat wij alle schooltypes onder één dak hebben. Onze leerlingen kunnen dus zonder veel problemen van de ene naar de andere afdeling overstappen. Leerlingen met een atheneum advies volgen bij ons onderwijs in leerjaar 1 en 2 en kunnen daarna hun studie vervolgen op het Oosterlicht College Nieuwegein. 

Groepsgrootte klassen

We streven ernaar klassen niet groter te maken dan 30 leerlingen. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

Klas 1 en 2 basis/kader18
Klas 1 en 2 kader/tl26
Voor klas 3 en 4 vmbo basis en kader24


Leerlingen die nu op een andere school voor voortgezet onderwijs zitten en voornemens zijn om in schooljaar 2024-2025 leerling van het Oosterlicht College Vianen te worden, komen gedurende het schooljaar op een wachtlijst terecht. In de laatste week voor de zomervakantie geven wij bericht van plaatsing als er ruimte is in de klassen conform bovenstaand plaatsingsbeleid ten aanzien van de maximale klassengrootte.

Schoolplan 2022-2026

Onze school heeft een schoolplan; een plan voor vier jaar van waaruit wij systematisch de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en maatregelen nemen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren.

Schoolplan 2022 - 2026

oosterlicht-hofstede-23a4777.jpg

Schoolveiligheidsbeleid

Ons beleid met betrekking tot de veiligheid is vastgelegd in het Schoolveiligheidsbeleid. Klik hier

Gouden Schoolkantine Schaal

Het Oosterlicht College Vianen heeft sinds 2021 een gouden(!) Schoolkantine Schaal. Dit betekent dat onze schoolkantine gezond is ingericht en voldoet aan de Richtlijn Eetomgeving voor Scholen. Daarmee komen wij tegemoet aan de wens van ouders/verzorgers en leerlingen. Uit gedragskundige onderzoeken blijkt dat kantinebezoekers vaker verstandig kiezen als het aanbod vooral uit gezonde producten bestaat. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. Ook tijdens schoolevenementen presenteert het Oosterlicht voornamelijk gezonde snacks.

Ieder jaar brengt het Voedingscentrum het aanbod en de uitstraling van onze schoolkantine in kaart met de Kantinescan en rapporteert is nauwe samenwerking met de cateraar de uitkomsten aan onze schoolleiding. 

De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken. Wij hebben een eigen watertap op de begane grond van de school.

Voor meer informatie:

Voedingsbeleid volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen

www.voedingscentrum.nl

Vanuit onze school ontdek je de wereld!


Wij zorgen dat al onze leerlingen tot hun recht komen, zich maximaal kunnen ontwikkelen én een fijne schooltijd hebben.

ocv-stempel-pay-off-rgb-2.jpg