Praktische informatie

Voor ouders/verzorgers

We doen het samen

Uw kind laten groeien en (op)bloeien, dat is de ambitie van iedereen die op het Oosterlicht werkt. Om dat te bereiken is een goede samenwerking met u als ouder/verzorger van essentieel belang. We informeren u daarom zo goed mogelijk. Dat doen wij op ouderavonden, maar ook via e-mailberichten. Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Zodat niet alleen uw zoon of dochter, maar ook u kunt genieten van een uitdagende en geslaagde schooltijd!

T. 0347 - 32 56 20
E. post.vianen@oosterlicht.nl

Afwezigheid

Ziekmelding
Bij ziekte meldt de ouder/verzorger zijn of haar zoon of dochter iedere dag opnieuw ziek. Dit is mogelijk vanaf 07.30 uur via tel. 0347 - 32 56 20 of via e-mail: verzuim.vianen@oosterlicht.nl. De ziekmelding dient voor 08.15 uur gemeld te zijn. 

Betermelding
Als de leerling weer beter is, dan levert hij een door de ouder/verzorger ondertekend (blauw) briefje in bij de administratie voordat de les begint.  

Ziek naar huis
De leerling meldt zich af bij de coördinator leerlingzaken. Is de leerling meerdere dagen ziek dan wordt hij iedere dag opnieuw ziek gemeld door de ouder/verzorger. 

Dokter, orthodontist, enz.
De leerling meldt zich met het afsprakenkaartje en een (blauw) briefje van thuis bij de administratie als hij weggaat en als hij terugkomt.
Maak de afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd!

Gespijbeld?
De gemiste uren worden dubbel ingehaald bij de verzuimcoördinator. Bij meerdere keren spijbelen wordt de ouder/verzorger geïnformeerd en volgt er contact met de leerplichtambtenaar. 

Aanvraag bijzonder verlof

Bij bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk, een religieuze feestdag of vanwege medische of bijzondere redenen kunnen leerlingen vrij krijgen. Ouders/verzorgers wordt verzocht dit minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de coördinator leerlingzaken (clz). 

Gebruik hiervoor dit formulier

Aanvraagformulier extra verlof

Magister, ook voor ouders/verzorgers

Inloggen op Magister: klik hier

Via Magister kunt u de cijfers en absentie van uw zoon of dochter inzien. Het is belangrijk dat uw e-mailadres in Magister actueel is (en dat doet u via 'Instellingen').

Voor tips en uitleg over het gebruik van Magister 6: klik hier

Is uw account geblokkeerd, heeft u problemen met inloggen of heeft u vragen, stuurt u dan een mailtje naar:

magister.vianen@oosterlicht.nl

Doorgaans wordt uw probleem binnen een werkdag opgelost.

Huiswerkbegeleiding Lyceo Oosterlicht Vianen

Een onbezorgde schooltijd, dat gaat niet altijd vanzelf. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig: uitleg bij dat lastige vak, hulp bij het plannen van huiswerk of persoonlijke support in de spannende examentijd. Daarom is Lyceo er, met begeleiding bij het schoolwerk en persoonlijke, positieve aandacht voor iedere leerling. Onze missie is om leerlingen alle ondersteuning te bieden voor een bloeiende schooltijd. 

Wil je de flyer van Lyceo bekijken? klik hier

Schoolgids

Veel praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Schoolgids OCV 2022 - 2023

* In deze schoolgids zijn nog niet de slagingspersentages en doorstroomgegevens opgenomen. Die volgen aan het einde van het schooljaar.

Als school moeten en willen wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij geen Personeelslijst meer op onze website mogen publiceren. Deze lijst vindt u dan ook niet meer op www.oosterlicht.nl ondanks dat wij dat in de schoolgids hebben vermeld. Bij de eerste ouderavond van uw kind(eren) ontvangt u het e-mailadres (en eventueel telefoonnummer) van de mentor. 

Bovendien kunt u altijd het emailadres en telefoonnummer van de administratie gebruiken:

post.vianen@oosterlicht.nl

Tel. 0347 - 32 56 20

 

Begeleiding & zorg

Meer informatie over zorg, extra begeleiding, dyslexie, dyscalculie, faalangst en leerlingbegeleiders (vertrouwenspersonen) is te vinden in onze schoolgids en hier.

De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor overleg over (extra) ondersteuning.

Protocol maatregelen, schorsing en verwijdering

Onze school volgt het protocol maatregelen, schorsing en verwijdering van de Willibrord Stichting.

Pestbegeleiding

Wij besteden veel aandacht aan veiligheid en wij proberen te voorkomen dat er op school wordt gepest. In de brugklas doen we dit in de vorm van een speciaal project: het pestproject. Ook in de overige klassen, tijdens het mentoruur, maken wij pesten bespreekbaar.

De mentor, de vakleraar, de coördinator leerlingzaken, de Peer mediator en soms ook de leerlingbegeleider vervullen ook een belangrijke rol in pestbegeleiding.

Voor ouders/verzorgers organiseert de Ouderraad thema-avonden, waar het onderwerp pesten bijna jaarlijks aan de orde komt. En u kunt altijd terecht bij de mentor(en) of coördinator leerlingzaken als u signalen krijgt over pesten op school.

Natuurlijk heeft onze school ook een pestprotocol.

Antipestcoördinator Oosterlicht Vianen:
Dhr. M. Bergsma - m.bergsma@oosterlicht.nl 

MaS

Informatie over Maatschappelijke Stage (MaS): klik hier

 

OosterlichtFlits

De OosterlichtFlits is de nieuwsbrief voor ouders/verzorgers. Deze verschijnt een aantal keer per schooljaar en wordt u per e-mail toegezonden. Beleef het Oosterlicht!

Gouden Schoolkantine Schaal

Sinds 2021 is onze schoolkantine bekroond met de GOUDEN Schoolkantine Schaal door het Voedingscentrum! Meer info: klik hier