Overgaan

Meestal wel, soms niet...

Overgaan

Overgaan, slagen….of een jaartje overdoen
Om over te gaan moeten de resultaten van de leerling aan de overgangsnormen van onze school voldoen. Deze normen bepalen of uw kind wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, of dat hij of zij een jaartje moet overdoen (doubleert).

De overgangsnormen van onze school staan in de procedure 'Puntsgewijs':

Puntsgewijs 2018-2019

Puntsgewijs BKT 2018 - 2019  Dit zijn de overgangsnormen voor vmbo basis/kader/theoretisch leerweg 

Doet uw kind eindexamen? Het examenreglement voor de slagingsnormen vindt u op deze website bij Exameninfo of klik hier.